_

Every moment of our life can be
the beginning of great things.

Joseph Pilates

Joseph H. Pilates

Joseph Pilates is in 1883 in Mönchengladbach, Duitsland geboren.  Al vroeg kwam hij in aanraking met verschillende disciplines. Zijn moeder was natuurgeneeskundige en zijn vader was een actief sporter, wat grote invloed op hem had.

Als kind had hij last van astma, reuma en de Engelse ziekte en Joseph H. Pilates was vastbesloten om zijn tengere en ziekelijke lichaam sterk en gezond te maken. 

In zijn tienerjaren begon hij allerlei oefenmethodes te onderzoeken en uit te proberen. Zo bestudeerde hij o.a. boksen, Yoga, Romeinse en Griekse bewegingsmethodes. Daarnaast verdiepte hij zich in anatomie en was hij geïnspireerd door de beweging en gedrag van dieren in de natuur.

Op 14 jarige leeftijd had hij zich inmiddels ontwikkeld tot een sterke atleet. Hij was een volleerd duiker, skiër, turner en beheerste verschillende vechtsporten. Door kennis had hij zijn eigen zwakke lichaam weten te transformeren naar een gezond en fit lichaam. Dit inspireerde hem om anderen te helpen hetzelfde te bereiken. Hij was er namelijk van overtuigd dat de geest een grote invloed op de ontwikkeling van de lichaamshouding en ziektepatronen. Een klassiek Romeins gezegde “mens sana in corpere sano”  wat betekent “een gezonde geest in een gezond lichaam”, werd dan ook zijn lijfspreuk.

In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij samen met andere Duitsers geïnterneerd in een kamp in Lancaster en later overgebracht naar The Isle of Man. De oorlog veranderde niets aan zijn enthousiasme. Hij doceerde zijn medegevangenen worstelen en zelfverdediging en was vastberaden dat zijn leerlingen het kamp sterker zouden verlaten dan dat ze erin kwamen. Voor het herstel van bedlegerige begon hij zijn Methode te verfijnen. Hij maakte apparaten door veren en handvaten aan de ziekenhuisbedden te bevestigen zodat de patiënten liggend oefeningen konden doen en zo sneller herstelden. Dit was de basis voor de toestellen die hij later ontwikkelde.

Bij het uitbreken van de Spaanse griep in 1918-1919, welke meer slachtoffers eiste dan de oorlog, bleven zijn leerlingen gezond. Vooral omdat de kampen het zwaarst werden getroffen door de slechte leefomstandigheden, verkreeg hij hierdoor grote faam.

Toen hij na de oorlog naar Duitsland terugkeerde ging de ontwikkeling van de machines en zijn Methode door om zijn patiënten nog effectiever te kunnen trainen. Hij trainde de Hamburgse militaire politie maar gaf ook privé trainingen.

Na weigering van het aanbod om het Duitse leger te trainen vluchtte hij in 1925 naar de Verenigde Staten. Op de boot, tijdens zijn reis naar New York, ontmoette hij Clara. Zij werd later zijn vrouw en kort nadat ze aankwamen openden ze samen de eerste studio, onder de naam “Contrology”.

Dansers en choreografen, waaronder George Balanchine , Hanya Holm en Martha Graham volgden trainingen en werden fan van zijn Methode. Ze bezochten met regelmaat de studio en waren zo enthousiast over zijn aanpak dat ze ook hun jongere ballerina’s naar hem stuurden om sterker te worden. De Methode werd dan ook geïntegreerd in hun eigen bewegingsprogramma. Sindsdien is Pilates niet meer weg te denken uit de danswereld.

Zowel Joseph als Clara hebben de rest van hun leven gewijd aan het verfijnen van de oefeningen en apparaten. Beide bleven tot ver in de 80 fit en vol energie. Tot aan zijn dood in 1967 heeft Joe les gegeven. Hij is 86 jaar geworden.

De speciale Pilates apparaten waarmee nu getraind wordt zijn in feite gebaseerd op de ziekenhuisbedden uit die periode.