_

Every moment of our life can be
the beginning of great things.

Joseph Pilates

Joseph H. Pilates

Joseph Pilates is in 1883 in Mönchengladbach, Duitsland geboren.

Als kind had hij last van astma, reuma en de Engelse ziekte en Joseph H. Pilates was vastbesloten om zijn tengere en ziekelijke lichaam sterk en gezond te maken. 

In zijn tienerjaren begon hij allerlei oefenmethodes te onderzoeken en uit te proberen. Zo verdiepte hij zich in de ademhaling, houding en bestudeerde hij verschillende trainingsmethodes zoals boksen, yoga,  Romeinse- en Griekse bewegingsmethodes. Daarnaast verdiepte hij zich in anatomie en was hij geïnspireerd door de beweging en gedrag van dieren in de natuur. 

Door kennis had hij zijn eigen zwakke lichaam weten te transformeren naar een gezond en fit lichaam. Dit inspireerde hem om anderen te helpen hetzelfde te bereiken. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij samen met andere Duitsers geïnterneerd in een kamp in Lancaster en later overgebracht naar The Isle of Man. Hij doceerde zijn medegevangenen worstelen en zelfverdediging. Hij begon zijn methode te verfijnen en dit was de basis voor de Pilates Methode.
Hij noemde zijn methode Contrology en maakte apparaten door veren en handvaten aan de ziekenhuisbedden te bevestigen zodat de patiënten liggend oefeningen konden doen en zo sneller herstelden. Dit was de basis voor de toestellen die hij later ontwikkelde.

Na weigering van het aanbod om het Duitse leger te trainen vluchtte hij in 1925 naar de Verenigde Staten. Op de boot, tijdens zijn reis naar New York, ontmoette hij Clara. Zij werd later zijn vrouw en kort nadat ze aankwamen openden ze samen de eerste studio, onder de naam “Contrology”.

Zowel Joseph als Clara hebben de rest van hun leven gewijd aan het verfijnen van de oefeningen en apparaten. Beide bleven tot ver in de 80 fit en vol energie. Tot aan zijn dood in 1967 heeft Joe les gegeven. Hij is 86 jaar geworden.

De speciale Pilates apparaten waarmee nu getraind wordt zijn in feite gebaseerd op de ziekenhuisbedden uit die periode.

Need Help?